Rostlinolékařský pas

21.01.2022

Naše rostliny jsou vždy opatřeny Rostlinolékařským pasem. Pěstitel a prodejce Akvárium Pavel Růžička je registrován a oprávněn k vydávání rostlinolékařských pasů dle: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a opatřuje regulované komodity rostlinolékařským pasem (viz.faktura).
Bližší informace o novém fytosanitárním režimu: https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html včetně celého znění zmíněného Nařízení 2016/2031.

Akvárium Pavel Růžička 2011 až 2024