Raverzní osmózy

Nabídka reverzních osmóz pro úpravu vody:

 

Zařízení systému ROWA pracují na principu osmózní membrány. Jedná se o technické provedení v přírodě běžného procesu osmózy. Podmínkou je vytvoření tlaku, který vodu s obsahem soli (zpravidla vodu z vodovodního kohoutku) protlačí přes membránu. Soli a jiné látky se odvádějí jako koncentrát. Potřebný tlak by měl být 3-5 bar. Při nižším tlaku vody v potrubí je třeba zapojit čerpadlo pro zvýšení tlaku (např. čerpadlo P 90, druh č. 011710).

Široké využití reverzní osmózy:
- Akvaristika,
- zalévání a postřik rostlin,
- jako náplň do žehliček,
- do autobaterií,
- do ostřikovačů,
- příprava čaje nebo kávy. 

ROWA phos - Bezpečné odstranění fosfátu ve sladké i mořské vodě:

ROWA phos je nově vyvinutý a vysoce aktivní filtrační materiál, který slouží k optimální eliminaci fosfátu. Materiál adsorbuje fosfát, aniž by to mělo negativní vliv na vodu v akváriu.

ROWA phos je zcela nový filtrační materiál vyvinutý pro firmu ROWA, který slouží k eliminaci fosfátu. Díky svým vynikajícím vlastnostem je schopen adsorbovat velké množství fosfátů, aniž by to mělo negativní vliv na vodu v akváriu. Fosforečnan (PO4) vzniká v akváriu rozkladem organických substancí. Zejména v omezeném prostoru akvária probíhá velké množství těchto procesů, a to rozkladem zbytků potravy, odumřelých částí rostlin, vyloučených látek atd. Fosfor je  důležitým stavebním prvkem a v malých koncentracích neškodí. Přírodní vodstva, která člověk neovlivňuje, obsahují zpravidla velmi nízké koncentrace PO4. Udržet tento ideální stav v akváriu, je však bez pomocných prostředků prakticky nemožné. Pokud dojde ke zvýšení  koncentrace PO4, vede to k nežádoucímu růstu řas a v mořské vodě nedochází k syntéze vápníku u červených řas, korálů a jiných organismů vylučujících vápník. Pro zvládnutí těchto problémů se doporučuje, aby obsah fosfátu nepřesáhl 0,1 – 0,3 mg/l. 

Pomocí vysoce aktivního filtračního materiálu ROWA phos, který je možné používat jak ve sladké, tak i v mořské vodě, můžeme tohoto cíle dosáhnout snadno. Materiál na sebe váže fosfát, aniž by to mělo na vodu ve Vašem akváriu negativní vliv. Přitom nedochází k vylučování žádných látek, např. hliníku. Nemusíme se také obávat, že dojde k vyloučení PO4,  když se materiál vyčerpá. Z tohoto důvodu můžete ROWA phos bez obav používat i u velmi citlivých ryb nebo v akváriích s mořskou vodou a nižšími živočichy.