Ozonizátory

Nabídka Ozonizátorů:

CERTIZON je to přístroj určený k výrobě ozónu ze vzduchu a používá se v akváriích a zahradních rybníčcích. Ozón se musí dodávat do vody dostatečně hluboko, asi 20 cm a více.

Výrobek CERTIZON je opatřen regulátorem (potenciometr). Díky němu je možné plynule nastavit výkon ozónu. Směrodatnou hodnotou je asi 10 mg ozónu/hodinu na 100 l mořské vody, 5 mg ozónu/hodinu na 100 l sladké vody.

Pro zjištění, kolik ozónu je třeba, doporučujeme změřit redoxní potenciál pomocí měřicího a regulačního přístroje „Sander Redox“. Tento přístroj automaticky zapne a vypne ozonizátor dle nastavení jmenovité hodnoty. Z tohoto důvodu by měl být ozonizátor nastaven na plný výkon.

Umístění a instalace výrobku CERTIZON:

Návrh A „Montáž na stěnu“

Na zadní straně výrobku CERTIZON se nachází upevňovací pás, pomocí kterého výrobek CERTIZON upevníte na stěnu. Podle možností by měl být přístroj umístěn výše, než je hladina vody. V případě výpadku proudu voda nepronikne do přístroje.

Návrh B „Instalace ve skříňce“

Výrobek CERTIZON můžete nainstalovat také do skříňky pod akvárium (je třeba zajistit přívod a odvod vzduchu). V takovém případě by měla být na hadici smyčka, která bude sahat asi 20 cm nad hladinu vody, aby nedošlo ke zpětnému natékání vody.