Filtry a čerpadla

Nabídka filtrů, čerpadel a filtračního příslušenství:

Vnitřní filtry JUWEL

Nejdůležitější a nepostradatelnou součástí akvária je filtr. Slouží nejenom k odstranění viditelných nečistot (rozkládající zbytky potravy, rybí výkaly a odumřelé zbytky rostlin), ale pomocí biologické filtrace přeměňuje dusíkaté produkty na méně škodlivý dusičnan. V neposlední řadě zajišťuje proudění vody, díky kterému se akvárium lépe okysličuje. Rozhodující pro výkon filtru je jeho velikost, která se přizpůsobí podle počtu ryb v akváriu. Filtrem by měla za hodinu protéct minimálně polovina objemu nádrže. Existuje nespočet typů filtrů, mezi nejznámější patří vnitřní a vnější filtry.

Vnitřní filtry
Používají se převážně v menších nádrží do objemu 150 litrů. Umisťují se do rohu akvária, nejlépe naVnitřní filtr nějaké místo dobře zakryté kořenem, rostlinami či kameny. Jako pohon využívá vzduchovací motorek (membránový motorek) nebo výkonnější a tišší elektromotorek. Náplň filtru tvoří molitan popřípadě filtrační vata. Vnitřní filtr je určený především k mechanické filtraci, nedochází k odbourávání škodlivých dusíkatých látek a je třeba častěji měnit vodu. Molitan by se měl čistit alespoň jedenkrát týdně. Do vnitřních filtrů se někdy přidává i aktivní uhlí. Aktivní uhlí slouží k zachytávání velmi malých částeček, které ostatními filtračními materiály projdou. Aktivní uhlí je nepostradatelné v případě, kdy potřebujeme z vody odstranit škodlivé jedy vzniklé velkým úhynem ryb nebo překrmením.

Vnější fiVnější filtryltry
Jsou určené pro ty, kteří nechtějí mít v akváriu příliš technických zařízení. Setkáváme se s nimi u nádrží větších 150 litrů. Umisťují se většinou pod akvárium a jsou spojeny s akváriem pomocí hadic. Pohon zajišťuje odstředivý motorek. U vnějších filtrů je velmi důležitý objem a použité filtrační materiály. Nejčastěji se používají keramické trubičky na mechanickou filtraci a  speciální filtrační hmoty (Ehfisubstrat, Ehfisubstrat pro) s výjimečně velkým povrchem k osídlení bakteriemi Nitrosomonas a Nitrobacter. Výhoda těchto filtrů je, že díky dokonalé filtraci a přeměně škodlivých látek na téměř neškodné, není třeba častá výměna vody. Filtr se čistí zhruba jednou měsíčně propláchnutím filtračních materiálů. Na trhu je k dostání i intervalový filtr u něhož neustálé střídání styku filtračního média s vodou a vzduchem zabezpečí velké urychlení pochodů odbourávání škodlivých látek. Existují i tzv. termofiltry, ve kterých je zabudované topení.